Privatlivspolitik & Cookies

Her kan du læse om vores cookie- og persondatapolitik hos Cardcoin A/S.

Del 1: Cardcoins persondatapolitik

Når accepterer vores persondatapolitik, giver samtykke til, at Cardcoin A/S må modtage og behandle dine personoplysninger.

1. Introduktion
Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er:

Cardcoin A/S
Literbuen 7
2740 Skovlunde
Tel: 63 16 80 80
E-mail: mas@cardcoin.dk

CVR-nr.: 83110414

(herefter ”Cardcoin”).

Cardcoin forpligter sig til at beskytte dine private oplysninger. Denne persondatapolitik er kun gældende for denne hjemmeside. Cardcoin respekterer hjemmesidens brugeres privatliv og mener, at private oplysninger skal anvendes forsvarligt og korrekt.

Generelt kan alle brugere besøge hjemmesiden anonymt og uden at afsløre yderligere personlig information. Men det kan forekomme, at vi har brug for yderligere oplysninger fra dig, f.eks. når vi skal svare på dine anmodninger om oplysninger eller dine spørgsmål. Du kan også give oplysninger direkte, hvis du f.eks. henvender dig via vores kontaktformular, tilmelder dig vores nyhedsbrev, opretter kundelogin og køber produkter via vores webshop, og anmoder om serviceteknisk support. I afsnit 2 af denne persondatapolitik er det angivet, hvordan Cardcoin behandler en række personoplysninger om dig til forskellige formål.

Du kan altid kontakte Cardcoin, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, du ønsker at udøve dine rettigheder, som nærmere angivet i afsnit 6 af denne persondatapolitik, eller du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger.

2. Behandling af dine personoplysninger, herunder formål og retsgrundlag
De data, vi indsamler, afhænger af din interaktion med os, dine aktive valg, herunder dine privatlivsindstillinger, og hjemmesidens funktioner. I følgende afsnit kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, herunder formål og retsgrundlag.

2.1 Behandling af dine personoplysninger ved henvendelse via kontaktformularen på Cardcoins hjemmeside
Når du henvender dig til Cardcoin via kontaktformularen på vores hjemmeside, indsamles følgende personlige oplysninger om dig:

 • Dit navn
 • Din e-mailadresse

Henvendelse via kontaktformularen giver en bruger mulighed for at anmode om information og/eller stille spørgsmål til Cardcoin.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at registrere og besvare din henvendelse, som er sendt til os via kontaktformularen, herunder besvare din anmodning om information og/eller besvare spørgsmål. Vores service er således afhængig af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er at opfylde din anmodning om information og/eller besvare spørgsmål, fordi du har givet samtykke til dette, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra a.

2.2 Behandling af dine personoplysninger ved tilmelding til Cardcoins nyhedsbrev
Når du accepterer denne politik, giver du samtykke til, at Cardcoin indsamler og behandler dine personoplysninger med henblik på at kunne udsende nyhedsbreve til dig som abonnent. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, indsamler og behandler vi som minimum følgende oplysninger om dig:

 • Dit fulde navn
 • Den e-mailadresse, som du har indtastet

Vi benytter MailChimp til indsamling og opbevaring af mailadresser samt udsendelse af nyhedsmails. Når du tilmelder dig vores nyhedsservice, giver du samtidig tilladelse til, at dine oplysninger overføres til MailChimp og behandles efter MailChimps privatlivspolitik, som du kan læse her.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at opfylde din tilmelding til modtagelse af vores nyhedsbrev. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, vil de oplysninger, som du giver, udelukkende blive anvendt til udsendelse af nyheder og til at lave statistik på vores nyhedsbreve. Abonnementer kan også få besked via e-mail om forhold, som er relevante for tjenesten eller registreringen (f.eks. ændringer i nyhedsbrevet eller tekniske betingelser). For at kontrollere at en tilmelding rent faktisk er lavet af indehaveren af e-mailadressen, har vi en to-trins tilmeldingsprocedure. Til dette formål gemmer vi oplysninger om abonnementet på nyhedsbrevet, bekræftelsesmailen og modtagelsen af det ønskede svar.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er at opfylde din tilmelding til modtagelse af vores nyhedsbrev, fordi du har givet samtykke til dette, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra a. Samtykket til opbevaring af dine personlige data og deres brug til nyhedsbrevet, kan til enhver tid tilbagekaldes ved at klikke på linket nederst i nyhedsbrevet. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og afmelde dig på vores hjemmeside eller anmode om det via kontaktoplysningerne på vores hjemmeside. Ved afmelding af nyhedsbrev vil du modtage en bekræftelse på e-mail om, at du er blevet afmeldt vores nyhedsbrev. 

2.3 Behandling af dine personoplysninger ved oprettelse af kundelogin og køb af Cardcoin produkter via webshop
Når du opretter et kundelogin og handler via vores webshop, behandler vi en række personoplysninger om dig, herunder dit navn, dine kontaktinformationer som din e-mailadresse, din postadresse, din leveringsadresse (hvis den varierer fra din postadresse) og dit telefonnummer. Herudover behandler vi dine betalingsoplysninger, når du har gennemført en ordre.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af Cardcoin via vores webshop.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at levere de(n) produkt(er), du har betalt for, herunder besvare dine forespørgsler og spørgsmål, hvis du måtte henvende dig til os i forbindelse med din bestilling. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling af den indgåede aftale.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig af hensyn til indgåelse og opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, om levering af de(n) bestilte produkt(er), jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. I andre tilfælde, f.eks. hvis du henvender dig med spørgsmål vedrørende din ordre, baserer vi vores behandling af dine personoplysninger på vores legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser er at administrere kundeforholdet, herunder at besvare dine henvendelser uden unødig forsinkelse og med rette omhu.

2.4 Behandling af dine personoplysninger i forbindelse med anmodning om support fra Cardcoins serviceafdeling
Når du anmoder om support fra Cardcoins serviceafdeling via telefonnummeret 63168080 eller via e-mailadressen support@cardcoin.dk, som er angivet på vores hjemmeside, behandler vi dine personoplysninger, herunder dit navn, dit telefonnummer og din e-mailadresse. Herudover kan vi behandle dine betalingsoplysninger, når du har modtaget support fra vores serviceafdeling.

Formålet med denne behandling er at registrere din henvendelse og levere den support, du har anmodet om, herunder besvare dine spørgsmål. Vores service er således afhængig af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling af den indgåede aftale.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er baseret på, at behandlingen er nødvendig af hensyn til indgåelse og opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, om levering af support, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. I andre tilfælde, f.eks. hvis du henvender dig med spørgsmål vedrørende support, baserer vi vores behandling af dine personoplysninger på vores legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser er at administrere kundeforholdet, herunder at besvare din(e) henvendelse(r) uden unødig forsinkelse og med rette omhu.

3. Videregivelse af personoplysninger
Cardcoin videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder og organisationer uden for Cardcoin.

4. Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande uden for EU/EØS
Til udsendelse af vores nyhedsbrev, bruger vi MailChimp, som er et amerikansk selskab. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bliver dine personoplysninger overført til USA.

Når personoplysninger videregives til tredjelande udenfor EU/EØS (som USA), sikrer Cardcoin et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for sådan en overførsel. I tilfældet med overførsel til USA, har EU-Kommissionen lavet en særlig aftale med USA kaldet ”Privacy Shield”. Dette betyder, at EU-virksomheder og organisationer kan overføre personoplysninger til et amerikansk selskab, såfremt dette er godkendt under Privacy Shield aftalen.

Da MailChimp er godkendt under Privacy Shield aftalen, betyder det, at overførelsen af dine personoplysninger til MailChimp behandles efter gældende GDPR-lovgivning.

Du kan læse mere om Privacy Shield aftalen her og om MailChimps privatlivspolitik her

5. Opbevaring af dine personoplysninger 

5.1 Opbevaring af dine personoplysninger, når du har henvendt dig via vores kontaktformular
Vi opbevarer dine personoplysninger, der er modtaget via vores kontaktformular, så længe vi finder det nødvendigt at opbevare oplysningerne til det formål, som personoplysningerne oprindeligt blev indsamlet til. Herefter vil dine personoplysninger som navn og e-mail blive slettet 2 år fra at vi har behandlet din henvendelse. 

5.2 Opbevaring af dine personoplysninger, der behandles til brug for udsendelse af nyhedsbrev
Vi opbevarer dine personoplysninger til brug for udsendelse af vores nyhedsbrev, så længe vi har et gyldigt samtykke fra dig. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, sletter vi de personoplysninger, som ikke længere er nødvendige at opbevare. Nogle af dine personoplysninger kan være nødvendige at opbevare selv efter, at du trækker dit samtykke tilbage, for at vi kan sikre os, at vi ikke længere sender dig vores nyhedsbrev og som dokumentation for, at vi har haft et gyldigt samtykke til at sende dig nyhedsbrev. Dine personoplysninger vil ikke blive behandlet til andre formål end det nævnte. I alle tilfælde slettes alle dine personoplysninger 2 år fra du trækker dit samtykke tilbage.  

5.3 Opbevaring af dine personoplysninger, når du køber Cardcoin produkter via webshoppen
Dine betalingsoplysninger opbevares i 5 år fra udgangen af det år, som betalingen er foretaget i med henvisning til bogføringslovens regler herom. Dine øvrige personoplysninger slettes 5 år efter, at du har foretaget dit seneste køb.

5.4 Opbevaring af dine personoplysninger, når du modtager support fra Cardcoins serviceafdeling
Vi opbevarer dine personoplysninger, der er modtaget i forbindelse med din anmodning om support i 5 år. Dine betalingsoplysninger opbevares i 5 år fra udgangen af det år, som betalingen er foretaget i med henvisning til bogføringslovens regler herom. Dine øvrige personoplysninger slettes 5 år efter, at du har modtaget support fra Cardcoins serviceafdeling.

6. Dine rettigheder
Ved lov har du otte grundlæggende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen:

 1. Ret til at blive oplyst
 2. Ret til indsigt
 3. Ret til berigtigelse (retten til at blive glemt)
 4. Ret til sletning
 5. Ret til begrænsning
 6. Ret til udlevering (dataportabilitet)
 7. Ret til indsigelse
 8. Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Som følge heraf kan du ændre eller tilbagekalde dit samtykke ved at underrette os med fremtidig virkning. Herunder har vi listet de mest relevante, som du som registreret hos Cardcoin kan du gøre brug af og hvordan. Nogle af rettighederne gælder dog alene under visse omstændigheder.

6.1 Ret til indsigt
Du har ret til at anmode om indsigt i, herunder udlevering af kopi af, de personoplysninger, som vi behandler om dig, ligesom du også har ret til at modtage information om:

 • Formålet med behandlingen,
 • Kategorierne af personoplysninger, der bliver behandlet,
 • Modtagere eller kategorier af modtagere, herunder modtagere i eventuelle tredjelande og i den forbindelse de fornødne garantier for overførslen,
 • Opbevaringsperioden eller kriterierne for fastsættelse af denne,
 • Retten til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger
 • Retten til at klage til Datatilsynet, og
 • Hvorfra dine personoplysninger stammer

6.2 Ret til berigtigelse
Du har ret til at anmode om at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget samt ret til at anmode om at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

6.3 Ret til sletning
Du har til at anmode om at få personoplysninger om dig selv slettet under visse omstændigheder, f.eks. hvis behandlingen er baseret på dit udtrykkelige samtykke, og du trækker dette samtykke tilbage.

6.4 Ret til begrænsning
Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, f.eks. i forbindelse med, at rigtigheden af personoplysningerne bestrides.

6.5 Ret til dataportabilitet
Når vores behandling foretages automatisk og er baseret på dit samtykke eller opfyldelse af en aftale med dig, har du ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at anmode om at få transmitteret disse personoplysninger til anden dataansvarlig virksomhed, hvis dette er teknisk muligt.

6.6 Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse imod den behandling, som dine personoplysninger undergives hos os.

6.7 Ret til tilbagekaldelse af samtykke
Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagekalder du dit samtykke, vil dette dog ikke berøre den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagekaldelsen.

6.8 Ret til at indgive en klage til Datatilsynet
Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller du ønsker at udøve dine rettigheder m.v.:

Cardcoin A/S
Literbuen 7
2740 Skovlunde
Tel: +45 63 16 80 80
E-mail: mas@cardcoin.dk

Du kan også altid indgive en klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktinformationer kan du finde på www.datatilsynet.dk.

7. Ændringer til denne persondatapolitik
Denne persondatapolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret på vores hjemmeside.

Dato for seneste ændring af persondatapolitikken:
18. marts, 2020

Del II: Cardcoins brug af cookies på hjemmesiden (Cookiepolitik)


8. Brug af cookies
De fleste hjemmesider anvender cookies, og i mange tilfælde kan cookies være nødvendige for at levere en service på hjemmesiden eller for at sikre konkrete funktioner.

Første gang du besøger vores hjemmesiden www.cardcoin.dk (herefter "hjemmesiden"), bliver du spurgt, om du vil give samtykke til vores brug af cookies. Det er frivilligt, men vi opfordrer dig til at acceptere brugen af cookies for at opnå den bedste brugeroplevelse på hjemmesiden.

Hvis du ikke giver samtykke til brugen af cookies, vil der ikke blive anvendt cookies, mens du besøger hjemmesiden.

8.1 Hvad er en cookie
Cookies er en lille datafil, der bliver lagt på din computer, når du bruger en internettjeneste. En cookie indeholder oplysninger, der senere kan læses af en webserver på det domæne, som udstedte den pågældende cookie. Det vil side, at den pågældende hjemmeside husker dig, næste gang du besøger den.

En cookie er en passiv fil, der ikke kan identificere den enkelte bruge og heller ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Brugen af cookies forringer ikke din sikkerhed ved at bruge hjemmesiden.

8.2. Typer af cookies
Der findes to typer af cookies - midlertidige cookies og permanente cookies. Midlertidige cookies (også kaldet sessions-cookies) er informationsenheder, som slettes, når du lukker din web-browser.

Permanente cookies er informationsenheder, som bliver gemt på din computer, indtil de bliver slettet. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men bliver fornyet, hver gang du besøger hjemmesiden. Cardcoin anvender både midlertidige og permanente cookies.

Herudover er cookies inddelt i førsteparts- og tredjepartscookies. Cardcoin anvender kun førstepartscookies. Førstepartscookies placeres af os selv og har ikke til formål at spore brugerne, men fx sikre hjemmesidens funktionalitet, måle antallet af besøgende og huske tidligere indtastet navn og e-mailadresse.

8.3 Formålet med brug af cookies
Vi anvender førstepartscookies på hjemmesiden med det formål at få hjemmesiden til at fungere samt forbedre de besøgendes onlineoplevelse.

Fordelen for dig er, at din brugeroplevelse optimeres, og at du sparer tid, da du ikke hver gang, du besøger hjemmesiden, skal angive de samme oplysninger, som du har givet os ved tidligere besøg på hjemmesiden. 

8.4 Fravalg af cookies
Du kan altid afvise eller fravælge placeringen af cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du foretager fravalg, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Cookies, som du tidligere har accepteret, kan nemt slettes efterfølgende. Benytter du en computer med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete.

Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger, og herefter klikke på det relevante link med vejledning i at fravælge cookies. I det nedenstående finder du eksempler på vejledninger til at fjerne cookies fra de browsere, der typisk bliver anvendt.

Bemærk, at hvis du bruger flere internetbrowsere, skal du slette cookies i samtlige af dine browsere.

8.5 Lagring af cookies
Cookies sletter sig selv i henhold til specifikke fastsatte perioder, som varierer alt efter funktion of formål. Der sker dog automatisk opdatering af cookies, som endnu ikke er slettet, når du på ny besøger vores hjemmeside.

Vores cookies sletter sig selv efter ca. 23 dage - 2 år, afhængig af hvilken cookie der er tale om. De fornyes efter hvert besøg på hjemmesiden. Dette gælder dog ikke den cookie, der gemmes i vores system ved login. Denne gemmes permanent i din browser, indtil den bliver slettet manuelt af dig. Du kan se nærmere om, hvordan du sletter cookies i ovenstående afsnit 8.4 eller via dette link.